Zgodnie z RODO

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ustanawia prawo do usunięcia danych,
znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”
Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

dane nie są już dłużej potrzebne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu
podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych
na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

Jeżeli chcecie Państwo trwale usunąć konto oraz swoje dane prosimy o kontakt mailowy:

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez FIRMĘ FIRANTEX

Obowiązek informacyjny.

Administratorem Państwa danych jest firma Firantex – dane w zakładce kontakt oraz regulaminie.
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa
(lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie
dostępnych lub zawarte są w bazie danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji
biznesowych pomiędzy Państwem, naszą firmą oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie marketingu
bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania
informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu najlepszej współpracy.

W związku z posiadanymi danymi macie Państwo prawo do:

żądania ich usunięcia,
żądania sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
sprzeciwu wobec przetwarzania,
żądania ich przeniesienia,
wniesienia skargi do organu nadzorczego
(którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administratorem jest firma Firantex.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub

USUŃ KONTO

 
 
0
    0
    Twój koszyk
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Facebook

    Allegro